همه اخبار اشتراک

سورس وب سایت همایش با ASP.NET

پروژه عبارت است از: 1-به زبان C#‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎.net و VS2010 نوشته شده 2-Sql Server2008 R2 3-با معماری چند لایه نوشته …